Schrijf je in op onze nieuwsbrief.

Ik ga akkoord dat mijn gegevens gebruikt worden zoals beschreven in de privacy policy

M-traject

Word club met de M-factor

De M-factor is gestoeld op de "Zelfdeterminatietheorie", een recente en krachtige stroming binnen de motivatie-psychologie. Deze theorie vindt sterke ingang in de hedendaagse bedrijfswereld, de schoolcontext, de ouderbegeleiding én de sport. 

De M-factor maakt de vertaling van deze stroming naar de Vlaamse sportwereld, bedoeld om in clubs te verspreiden, en dit als ondersteuning voor die mensen die dag na dag geëngageerd deze opgroeiende sporters begeleiden.

Hoe kan je de motivatie en het engagement van jouw sporters verhogen?

De globale doelstelling van dit opleidingstraject is om jeugdcoaches, clubbestuurders en ouders te scholen, zodat ze op een motiverende wijze met sporters omgaan. Het traject om een club met de M-factor te worden, bestaat uit twee luiken, namelijk een initiatiesessie voor allen, en vervolgens een specifiek, apart aanbod voor jeugdcoaches, clubbestuurders en ouders.

De doelstelling van de initiatiesessie is het meegeven van relevante kennis rond het motiveren van sporters.

De doelstelling van het specifieke aanbod bestaat erin om de vaardigheden van jeugdcoaches, clubbestuurders en ouders te versterken, om zo hun M-factor ook in de praktijk te verhogen.

Het bijwonen van de initiatiesessie én het invullen van de vragenlijst om je eigen beginprofiel te bepalen, leveren een toegangsticket op om het traject te volgen. Wie het volledige traject doorloopt, krijgt een certificaat van coach/club met de M-factor. 

 

Geïnteresseerd? Schrijf je nu in voor één van de initiatiesessies!

Initiatiesessie

Tijdens de initiatiesessie prikkelen we jeugdcoaches, clubbestuurders en ouders om stil te staan bij het motiveren van jeugdsporters. We bieden een interessante introductie in de M-factor en laten jullie kennismaken met een aantal belangrijke motivationele principes. Met deze kennis wordt een gedeelde visie opgebouwd rond het motiveren van sporters, waarop verder wordt gebouwd in het vervolgtraject. Met deze inzichten kunnen alle partijen aan de slag om hun sporters te motiveren. 

Workshops coaches

In een reeks van 3 workshops leren en bespreken we de technieken en inzichten die jouw M-factor verhogen, namelijk het ABC van de jeugdcoach:

- Het WAT? (techniek)

- Het HOE? (wanneer en in welk vorm)

- Het WAAROM? (verantwoording, voor- en nadelen):

  • Doorspekt met leerlijnen en diverse situaties
  • Met tips voor tussentijdse PRAKTIJKACTIES

Sportpsychologen en coaches samen zorgen door hun uitgebreide ervaring in de sportpraktijk voor interactieve workshops.

Workshop 1: M-coachen en trainen

Hoe kan je de intrinsieke motivatie van de jonge sporter verhogen op training? We belichten de M-aanpak van de coach voor, tijdens en na de training. We reiken je aan de hand van een aantal sleutelwoorden concrete inzichten aan, waaraan jij je eigen aanpak kan aftoetsen. Vervolgens ga je met je actieplan aan de slag.

Workshop 2: M-coachen en presteren

Hoe prikkel je jonge sporters op een kwalitatieve manier in wedstrijdomstandigheden? We staan stil bij de M-aanpak voor, tijdens en na de wedstrijd. De sleutelwoorden dienen als kapstok om jouw eigen stijl te optimaliseren.

Workshop 3: M-coachen en managen

Hoe volg je de ontwikkeling van jonge sporters op doorheen het seizoen? We bespreken hoe we aan de hand van een aantal sleutelwoorden jouw M-aanpak kunnen verzekeren op langere termijn. Het gaat immers over het duurzaam motiveren van jeugdsporters. Zo kan jij dit integreren in jouw werkveld en word je niet alleen coach met de M-factor, maar ook ambassadeur van de M-factor!

 

Begeleidingstraject clubbestuurders

Het traject neemt in totaal 5u in beslag en bestaat uit:

- een workshop van 2u: "Motiverend besturen"

- opmaak van een actieplan op clubniveau

- een personal coachingsessie van 1u voor een subgroep van het bestuur

- een sessie van 1u met bestuur & M-coaches

Het doel van het bestuurstraject is het realiseren van een motiverend actieplan op clubniveau. Elke bestuurder doet aan zelfreflectie over zijn/haar M-factor en het bestuur krijgt een beeld van de perceptie van de trainers over de bestuursgroep. We reiken aan hoe je volgens M-factor beter kan motiveren vanuit het bestuur, en jullie kiezen waarop jullie als clubbestuur zullen inzetten. Het functioneren van het bestuur op motivationeel gebied wordt grondig onder de loep genomen, om met kleine veranderingen & acties grote motivatie-effecten te veroorzaken.

Praatcafé ouders

Gedurende 1,5u houden we een boeiend praatcafé open waarbij ouders stilstaan bij hoe ze hun opgroeiende sporters motiverend kunnen ondersteunen. Aan de hand van cartoons, filmpjes en getuigenissen van topsporters bespreken we diverse thema's waar ouders aan de zijlijn mee te maken krijgen. Tijdens deze interactieve sessie wisselen we heel wat inzichten en tips uit om ook de M-factor als ouder te kunnen verhogen, met oog op positieve effecten voor het sportend kind.