Schrijf je in op onze nieuwsbrief.

Ik ga akkoord dat mijn gegevens gebruikt worden zoals beschreven in de privacy policy

Onderzoeksteam Gent

Prof. dr. Maarten Vansteenkiste

Prof. dr. Maarten Vansteenkiste behaalde zijn doctoraat aan de Katholieke Universiteit Leuven (2005) onder begeleiding van Prof. dr. W. Lens, Prof. dr. E. Deci en Prof. dr. H. De Witte. Na één jaar postdoctorale studies, gesponsord door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) Vlaanderen, kreeg hij een leerstoel in motivatie en ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Gent aangeboden. Doorheen zijn onderzoek probeert hij de Zelf-Determinatie Theorie (ZDT) uit te bouwen. Zijn interesse gaat in het bijzonder uit naar het theoretisch en empirisch in verband brengen van ZDT met andere motivatietheorieën. Daarnaast vormt ZDT een inspiratiebron voor het onderzoeken van motivationele aspecten in talrijke levensdomeinen, zoals onderwijs, opvoeding, ecologie, werk(loosheid), psychotherapie, en sport en beweging. Hij heeft uitgebreid over dit thema gepubliceerd in diverse tijdschriften, zowel nationaal als internationaal. Op dit moment begeleidt hij meerdere doctoraatsstudenten en maakt hij deel uit van de redactie van verscheidene wetenschappelijke tijdschriften. In 2009 kreeg hij de Richard E. Snow Award van de APA division 5 als onderscheiding voor zijn bijdrages aan de onderwijspsychologie. 

22

Prof. dr. Leen Haerens

Prof. dr. Leen Haerens onderzocht in haar doctoraat hoe de school jongeren kan stimuleren tot gezonde voeding en een fysieke actieve levensstijl. Nadien zette zij haar onderzoek verder als postdoctoraal onderzoeker bij het Fonds Voor Wetenschappelijke Onderzoek (FWO) Vlaanderen en richtte zij zich steeds meer op de rol van de les lichamelijke opvoeding voor het promoten van een actieve levensstijl. Zo ontwikkelde zij in samenwerking met toonaangevende internationale onderzoekers (Prof. D. Kirk) een pedagogisch model voor gezondheidsgerelateerde Lichamelijke Opvoeding. Momenteel leidt Prof. dr. Leen Haerens de onderzoeksgroep sport pedagogiek, die een brede waaier aan motivationele processen in lichamelijke opvoeding en sport bij verschillende doelgroepen (lager, secundair onderwijs, leerkrachten en coaches) onderzoekt. 

23

Dr. Nathalie Aelterman

Dr. Nathalie Aelterman behaalde recent haar doctoraat (2014) en is voornamelijk geïnteresseerd in de toepassing van de Zelf-Determinatie Theorie in onderwijskundige en sportgerelateerde settings. In haar onderzoek probeert ze een antwoord te vinden op de vragen welke leerkracht- en coachgedragingen leiden tot ge(de)motiveerde leerlingen/atleten en hoe het klimaat de inzet en betrokkenheid van leerlingen/atleten kan beïnvloeden. Haar rol binnen het huidige project bestaat hoofdzakelijk uit het ondersteunen van het lopende onderzoek en het schrijven van een praktijkgericht handboek voor coaches.

24

Drs. Jochen Delrue

Drs. Jochen Delrue heeft als sportpsycholoog ervaring in het werken met jonge sporters van alle niveaus. De atleet-coach-relatie is altijd een  belangrijke focus geweest in zijn werk. Vanuit deze praktijkervaring en zijn  kennis van de Zelfdeterminatietheorie gaan zijn onderzoeksinteresses binnen dit project  voornamelijk uit naar het ontwikkelen van een situatie specifieke coachingsvragenlijst en het uitvoeren van diverse experimentele studies die rechtstreeks relevant zijn voor de praktijk (bv. feedback, pre-game talk, on-game coaching, werken naar doorzettingsvermogen, omgaan met herhalend falen etc.).

25

Lic. Gert-Jan De Muynck

Lic. Gert-Jan De Muynck studeerde recent af als klinisch psycholoog aan de Universiteit Gent. Vanwege zijn interesse in de toepassing van de Zelf-Determinatie Theorie op de sportwereld, maakte hij zijn masterproef onder begeleiding van Prof. M. Vansteenkiste omtrent het motiverend coachen van tennisspelers. Binnen het huidige project zal Gert-Jan het lopende onderzoek mee ondersteunen. In dit onderzoek probeert hij na te gaan hoe coaches een positieve houding bij hun atleten kunnen promoten en de plezierbeleving kunnen bevorderen. Hij focust hierbij op gedragingen als het geven van feedback, het aanbieden van keuze en het toelaten van inspraak door de atleten. 

26