Schrijf je in op onze nieuwsbrief.

Ik ga akkoord dat mijn gegevens gebruikt worden zoals beschreven in de privacy policy

Onderzoeksteam Gent

Prof. dr. Maarten Vansteenkiste

Prof. dr. Maarten Vansteenkiste behaalde zijn doctoraat aan de Katholieke Universiteit Leuven (2005) onder begeleiding van Prof. dr. W. Lens, Prof. dr. E. Deci en Prof. dr. H. De Witte. Na één jaar postdoctorale studies, gesponsord door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) Vlaanderen, kreeg hij een leerstoel in motivatie en ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Gent aangeboden. Doorheen zijn onderzoek probeert hij de Zelf-Determinatie Theorie (ZDT) uit te bouwen. Zijn interesse gaat in het bijzonder uit naar het theoretisch en empirisch in verband brengen van ZDT met andere motivatietheorieën. Daarnaast vormt ZDT een inspiratiebron voor het onderzoeken van motivationele aspecten in talrijke levensdomeinen, zoals onderwijs, opvoeding, ecologie, werk(loosheid), psychotherapie, en sport en beweging. Hij heeft uitgebreid over dit thema gepubliceerd in diverse tijdschriften, zowel nationaal als internationaal. Op dit moment begeleidt hij meerdere doctoraatsstudenten en maakt hij deel uit van de redactie van verscheidene wetenschappelijke tijdschriften. In 2009 kreeg hij de Richard E. Snow Award van de APA division 5 als onderscheiding voor zijn bijdrages aan de onderwijspsychologie. 

22

Prof. dr. Leen Haerens

Prof. dr. Leen Haerens onderzocht in haar doctoraat hoe de school jongeren kan stimuleren tot gezonde voeding en een fysieke actieve levensstijl. Nadien zette zij haar onderzoek verder als postdoctoraal onderzoeker bij het Fonds Voor Wetenschappelijke Onderzoek (FWO) Vlaanderen en richtte zij zich steeds meer op de rol van de les lichamelijke opvoeding voor het promoten van een actieve levensstijl. Zo ontwikkelde zij in samenwerking met toonaangevende internationale onderzoekers (Prof. D. Kirk) een pedagogisch model voor gezondheidsgerelateerde Lichamelijke Opvoeding. Momenteel leidt Prof. dr. Leen Haerens de onderzoeksgroep sport pedagogiek, die een brede waaier aan motivationele processen in lichamelijke opvoeding en sport bij verschillende doelgroepen (lager, secundair onderwijs, leerkrachten en coaches) onderzoekt. 

23

Dr. Nathalie Aelterman

Behaalde haar doctoraat in 2014 aan de Universiteit Gent en is voornamelijk geïnteresseerd in de toepassing van de Zelf-Determinatie Theorie in onderwijskundige en sportgerelateerde settings. Na haar doctoraatstraject werkte ze één jaar als wetenschappelijk medewerker voor het project ‘Coach met de M-factor’, waarbij haar rol hoofdzakelijk bestond uit het schrijven van het praktijkgericht boek ‘Motiverend coachen in de sport’ en het ondersteunen van het lopende onderzoek. Zo stond ze mee aan de wieg van een nieuw meetinstrument, de Situations-in-Sport Questionnaire, om de (de)motiverende stijl van sportcoaches in kaart te brengen. Momenteel is ze werkzaam als post-doctoraal onderzoeker, gesponsord door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO). Haar onderzoek richt zich naar de stimulerende en ondermijnende effecten van de sociale omgeving in diverse contexten (nl. onderwijs, sport, werk) en de vraag of socialisatiefiguren kunnen getraind worden in een (meer) motiverende aanpak. Hierbij focust ze in het bijzonder op hoe men kan evolueren van een controlerend sanctioneringsbeleid naar een motiverend afsprakenbeleid.

24

Dr. Gert-Jan De Muynck

Is van opleiding klinisch psycholoog en sportpsycholoog. Vanuit zijn passie voor sport en interesse in psychologie maakte hij een doctoraat over de (de)motiverende impact van verschillende soorten feedback, keuze en zelfspraak. Bovendien schreef hij mee aan het praktijkgerichte boek ‘Motiverend coachen in de sport’ dat in het kader van dit project werd ontwikkeld. Momenteel zet hij zich in voor de praktische verankering van de onderzoeksresultaten in trainersopleidingen en werkt hij als praktiserend sportpsycholoog samen met (top)sporters, trainers en ouders. 

26

Msc. Sofie Morbée

Studeerde in 2017 af als klinisch psycholoog aan de Universiteit Gent. In haar Masterproef onder begeleiding van Dr. Nathalie Aelterman onderzocht ze hoe zowel deelnemers als lesgevers de eerste ‘Coach met de M-factor’ trajecten evalueerden met het oog op optimalisatie van de workshops. Momenteel werkt Sofie als doctoraatsstudent op dit project. In haar onderzoek gaat ze op zoek naar antecedenten van (de)motiverende gedragingen die ouders en coaches stellen ten aanzien van jeugdsporters. Hierbij focust ze op o.a. de rol van een evaluatief prestatiegericht clubklimaat, contingente zelfwaarde en gepercipieerd engagement van jeugdsporters als mogelijke factoren die het (de)motiverend gedrag van coaches en ouders beïnvloeden.

199