M-meter : test jezelf

Ook nieuwsgierig naar wat een coach met de M-factor doet? Door deel te nemen aan een korte enquête krijg je een eerste idee van wat een coach met de M-factor doet. We nodigen je uit om aan te geven hoe je handelt in een aantal concrete situaties. Gelieve voor elk van de beschreven reacties aan te geven hoe goed ze jouw stijl typeren met behulp van de onderstaande antwoordschaal. 

Beschrijft me
helemaal niet

          Beschrijft me helemaal
1 2 3 4 5 6 7

Duid cijfer 1 aan als een reactie jouw stijl helemaal niet benadert.
Duid cijfer 7 aan voor reacties die jouw stijl ten volle benaderen. 

SITUATIE 1: Wedstrijdopwarming

1234567
1. Jij neemt strikt de leiding en volgt een vast stramien, waarbij je geen uitzonderingen duldt. *
2. Je waakt over de intensiteit van de opwarming en toont vertrouwen in de komende wedstrijd. *
3. Je geeft een aantal suggesties van opwarmingsoefeningen die sporters op de training hebben aangeleerd gekregen en waaruit ze kunnen kiezen. *
4. Je verandert regelmatig van aanpak. Soms neem jijzelf of één sporter de leiding bij de opwarming, terwijl je jou op een ander moment niet inlaat met de opwarming. *